GVTT докладът

GVTT докладът

Libresse Global V Taboo Tracker е текущият ни проект за помощ при изследвания, замислен за по-добро разбиране на табутата относно матките, месечните цикли и вулвите. Защото разбирането е от съществено значение за промяната.

Защо е важно да говорим за табутата

За да можем да разрушим табутата, ние трябва първо да ги разберем. Трябва да знаем какво още трябва да се направи и колко работа е останала да се свърши. GVTT помага за разкриване на табутата относно V-зоната, които съществуват в глобален аспект, как тези табута се различават при мъжете и при жените, както и предизвикателствата и възможностите при разчупването им.

Нашият първи GVTT доклад идентифицира редица теми, включително болка, удоволствие, майчинство, остаряване и менопауза.

42%
42% от жените се съгласяват, че когато жена влезне в менопауза, хората започват да я разглеждат като стара
47%
Близо половината от мъжете и жените не харесват секса по време на цикъл
1 от 6
1 от 6 мислят, че жените не трябва да се оплакват от болката, която изпитват по време на цикъл
1.Underwear with discharge that shows 1/3 representing stat 1/3 of men and women think discharge is gross. 2. Libresse towel half coloured in red. Caption: nearly half of women have never discussed their menstruation or their intimate area with their partner. 3. Hand drawn women holding up 42%. Caption: 42% of women think that when a woman enters menopause, people start to see her as old.

Ако преминавате през някое от преживяванията, споменати в доклада на GVTT, ако сте изпитвали срам, предразсъдъци относно менопаузата, натиск да бъдете майка, липса на представяне на женското удоволствие, ако сте чувствали, че менструалната ви болка е сведена до минимум или ако тези проблеми са оказали влияние по друг начин, ще се радваме да чуем повече от вас. Влезте в нашия архивен проект #и направете вашата история чута.