The earth in the middle of a swirling galaxy of stars

Нашето екологично обещание

Libresse подпомага благополучието на жените - и на света, в който живеем. Нашата цел е да намалим нашия въглероден отпечатък с 30% до 2030 г.

Ние се борим за здравето на жените чрез разрушаване на табутата и срама, свързани с техните тела. Но няма такова нещо като здравето на жената, ако няма здраве в света, в който живеем. Ето защо ние сме посветени на намаляване на нашия въглероден отпечатък и на екологичното влияние от нашите продукти. 
Ние сме честни и открити за всичко - вулви, цикъл, oтделяне, каквото кажете - ето защо искаме да сме прозрачни и за нашите екологични цели, точно както сме такива за бучките кръв и съсиреците.

 
Packet of Libresse Dailies Extra Protection Extra Long Liners on swirling galaxy backgroun
Устойчиви материали

Винаги търсим по-интелигентни източници на материали, които могат да направят нашите продукти по-деликатни за планетата (и за вулвите).

Woman sat down with underwear pulled down to her ankles, revealing a clean panty liner
По-малко значи повече

По-малко продукт, по-малко опаковка, по-малко отпадъци. Ние намаляваме нашия въглероден отпечатък чрез използване само на материалите и опаковките, от които се нуждаем.

Какво правим за постигане на нашата цел

68%
Нашите гащи за цикъл за многократна употреба имат 68% по-малко въздействие върху околната среда*
80%
Нашите пластмасови пликчета Ultra Day са направени от 80% материали от рециклирани и с балансирана биомаса източници.**
100%
Нашите фабрики работят на 100% сертифицирано зелено електричество***
Когато говорим за нашия въглероден отпечатък, ние имаме предвид общото количество парникови газове – например въглероден диоксид (CO₂) и метан (CH₄) – които се изпускат в атмосферата при производството, употребата и изхвърлянето на даден продукт.

* На база на оценката на жизнения цикъл, изготвена през 2020 г. по отношение на гащи за многократна употреба спрямо ултра тънките кърпи

** За нашия дневен асортимент ние използваме около 50% източници с балансирана биомаса и 40% рециклирана пластмаса в пластмасовото пликче.

*** Нашата марка е ангажирана с намаляване на въглеродния отпечатък за продукти и услуги до 2030 г. Стъпка към постигане на това е преминаването към електричество в нашите фабрики от възобновяеми източници, като напр. вода, вятър или слънце. Това електричество в нашите фабрики се закупува външно и е сертифицирано с гаранции за произход. Тези сертификати не се издават от нас, а от външни институти като Европейската система за сертифициране на електричеството (EECS) с цел осигуряване на достоверност. Това означава, че ние гарантираме, че цялото електричество, което използваме в нашите фабрики, се произвежда от възобновяеми източници. По този начин ние подкрепяме развитието на възобновяемото електричество на всички пазари.