Maxi Goodnight

Превръзките Maxi Goodnight са дебели превръзки за дневна употреба, с по-голяма дължина, които ти подсигуряват допълнителна защита и сигурност през нощта, така че да не се притесняваш от протичане. Комбинирахме уникална форма с извивки и плътно прилягане с бариери против протичане, бързо абсорбираща сърцевина и бариери от всички страни, за да ти дадем допълнителна защита, така че да бъдеш готова за всичко.
много силно течение

V-Flow поток измервател

За всяка жена потокът е уникален. Така че използвайте своя индикатор V-flow за поток, за да откриете идеалната превръзка. Колкото е по-висок индикаторът в червено за V, толкова по-абсорбираща е превръзката.

Можете също да пробвате